filozofi.sk

V tejto sekcii nájdete zoznam aktívnych filozofických podcastov.

Pravidelná dávka

Podcast pre zvedochtivých.

Weltschmerz

Podcast o tom, čo trápi filozofov.

Filozofia v kocke

Podcast Katedry filozofie FF UPJŠ v Košiciach.

Kvantum ideí

Dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli.

Reflektor

Kultúrno-spoločenský mesačník Rádia Devín.

Filosofický podcast

Podcast pro přemýšlivé lidi. Myslet, a tak jednat.

Balast

Popularizačný podcast humanitných vied FF Univerzity Karlovy.