Weltschmerz

 

V roku 2022 pre vás pripravujeme filozoficko-etický podcast prinášajúci rozhovory so slovenskými mysliteľmi na podnetné témy.

Pôjde o sériu podcastov so slovenskými filozofmi.

 

Weltschmerz

podcast o tom, čo trápi filozofov