filozofi.sk

Jean-François Braunstein – Filosofie, která přišla o rozum

 

 

Jean-François Braunstein (1953) je profesorom súčasnej filozofie na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Najnovšia publikácia tohto známeho francúzskeho filozofa s podnázvom

gender, práva zvierat, smrť

prichádza v českom preklade Petra Horáka

Autor podrobuje skúške východiskové tvrdenia troch disciplín vysporiadavajúcich sa s témami podnázvu: rodové štúdiá (gender studies), štúdie zaoberajúce sa zvieratami (animal studies) a bioetika

Braunstein po starostlivom štúdiu textov zakladateľov týchto disciplín (John Money, Judith Butlerová, Peter Singer, Donny Harawayová a ďalší) analyzuje ich perspektívy, poukazuje na rozpory a namieta

Snaha „zotrieť hranice“ medzi pohlaviami, medzi zvieratami a ľuďmi, medzi živými a mŕtvymi je chybná. Práve naopak, k týmto hraniciam, ktoré k nám neoddeliteľne patria, je potrebné postaviť sa čelom. Áno, filozofia niekedy prichádza o rozum, a to keď zabudne na človeka

Knihu si môžete zakúpiť v slovenských kníhkupectvách.

Pridajte Komentár