Preklady

Adriaan T. Peperzak — Myslenie

“Filozofia je odkázaná na myslenie. A myslieť znamená žiť ľudský život.” Vo vydavateľstve Minor vychádza preklad knihy holandského filozofa a edukátora A. T. Peperzaka pod názvom Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii. Anotácia Filozofia však zahŕňa aj myslenie o myslení – a o živote, z ktorého sa filozofie vynárajú.Táto kniha sa sústreďuje na rečový …

Adriaan T. Peperzak — Myslenie Čítajte viac »

Baruch Spinoza – Traktát o náprave intelektu

Slovenský preklad raného diela Barucha Spinozu Tractatus de intellectus emendatione vychádza v bilingválnej verzii s prekladom Michaely Petrufovej Joppovej pod názvom Traktát o náprave intelektu. Slovenského čitateľa taktiež poteší, že ide o nový preklad tohto významného novovekého filozofa po viac ako tridsiatich rokoch. Spinoza v Traktáte predstavuje predovšetkým svoje metodologické východiská, na ktorých neskôr zakladá …

Baruch Spinoza – Traktát o náprave intelektu Čítajte viac »

Peter Singer — Oslobodenie zvierat

Kniha austrálskeho filozofa a etika Petra Singera (1946), ktorá vyšla v roku 1975 pod názvom Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, stihla od svojho vzniku ovplyvniť sociálne hnutia za blaho a práva zvierat po celom svete a inšpirovať milióny jednotlivcov k ohľadu voči zvieratám vo vlastnom, bežnom živote. Kniha sa dočkala …

Peter Singer — Oslobodenie zvierat Čítajte viac »

Seneca — O pokoji mysle

Zdá sa, že stoicizmus dnes (opäť) zažíva svoju renesanciu, a to nie len kvôli záujmu filozofov — v tomto prípade od minulého storočia — ale aj pre záujem verejnosti, ktorá dnes opäť siaha po klasických stoických textoch. Nemusí to však byť žiadnym prekvapením: klasické stoické texty boli tvorené so zámerom prevádzať myseľ sebauzdravením, a po …

Seneca — O pokoji mysle Čítajte viac »

Z. Zelinová & A. Kalaš – Hesiodov svet vo veršoch

Prvá slovenská verzia Hesiodovej Theogónie vychádza pod názvom „Hesiodov svet vo veršoch. Pramene a interpretácie“ v preklade Zuzany Zelinovej a Andreja Kalaša, ktorí slovenským čitateľom taktiež pripravili úvod k čítaniu tohto diela priblížením Hesiodovho života a jeho odkazu, a to i v kontexte súčasného diskurzu. Hesiodos (750 p. n. l. – ?) pravdepodobne pôsobil v súčasne …

Z. Zelinová & A. Kalaš – Hesiodov svet vo veršoch Čítajte viac »

Immanuel Kant – Kritika súdnosti

Takzvaná “tretia kritika” osvietenského filozofa Immanuela Kanta (1724 – 1804) s názvom Kritik der Urteilskraft vychádza v slovenskom preklade prvýkrát samostatne. Kritika súdnosti (1790) uzatvára Kantov Kritický projekt, ktorý zahŕňa Kritiku čistého rozumu (1781) a Kritiku praktického rozumu (1788). Text je rozdelený na 2 obsiahle sekcie. Prvou je Kritika estetickej súdnosti, za ktorou nasleduje Kritika teleologickej …

Immanuel Kant – Kritika súdnosti Čítajte viac »

Friedrich Nietzsche – Tak vravel Zarathustra. Súmrak modiel. Antikrist. Ecce Homo

Neprehliadnite čerstvú edíciu štyroch z vrcholných diel Friedricha Nietzscheho (1844 – 1900) od vydavateľstva IRIS.    Svoje najznámejšie dielo Tak vravel Zarathustra [Also sprach Zarathustra] písal Nietzsche v rokoch 1883 až 1885. V knihe oboznamuje čitateľa predovšetkým s konceptom vôle k moci, za ktorý priznane vďačí svojmu predchodcovi Arthurovi Schopenhauerovi (1788 – 1860). V tejto …

Friedrich Nietzsche – Tak vravel Zarathustra. Súmrak modiel. Antikrist. Ecce Homo Čítajte viac »

Theodor Lessing – Hluk

Vydavateľstvo Přestupní stanice ponúka v českom preklade publikáciu s názvom Hluk Proti hlučnosti našeho života   Theodor Lessing vo svojej knihe Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens (1908) poskytuje štúdiu o hluku. Pokúša sa o interdisciplinárny náhľad na fenomén nadbytočného hluku „civilizovaného“ života.  V piatich kapitolách sa venuje psychológii, filozofii a kultúre hluku …

Theodor Lessing – Hluk Čítajte viac »

Heinrich Heine – Eseje o náboženstve a filozofii

Christian Johann Heinrich Heine (1797 – 1856) patrí medzi najváženejších nemeckých básnikov, spisovateľov a literárnych kritikov. Preslávila ho najmä jeho skorá poetická tvorba, ktorá sa zachovala aj v hudobných kompozíciach Franza Schuberta alebo Roberta Schumanna. Bol taktiež známy ako člen hnutia Mladé Nemecko [Junges Deutschland], čo viedlo k tomu, že veľká časť jeho tvorby bola …

Heinrich Heine – Eseje o náboženstve a filozofii Čítajte viac »

Jean-François Braunstein – Filosofie, která přišla o rozum

    Jean-François Braunstein (1953) je profesorom súčasnej filozofie na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Najnovšia publikácia tohto známeho francúzskeho filozofa s podnázvom gender, práva zvierat, smrť prichádza v českom preklade Petra Horáka.  Autor podrobuje skúške východiskové tvrdenia troch disciplín vysporiadavajúcich sa s témami podnázvu: rodové štúdiá (gender studies), štúdie zaoberajúce sa zvieratami (animal studies) a bioetika.  …

Jean-François Braunstein – Filosofie, která přišla o rozum Čítajte viac »