filozofi.sk

Eric Voegelin — Platón a Aristotelés

Filozoficko-dejinná štúdia nemecko-amerického politického filozofa Erica Voegelina vychádza vo vydavateľstve Oikoymenh pod názvom Platón a Aristoteles. Prečítajte si popis knihy:

Tématem byl řád v lidské duši, ve společnosti a v dějinách a metodou mělo být zkoumání symbolů tohoto řádu, jak se historicky proměňovaly od starověkých orientálních civilizací po současnost. Voegelin však tento projekt záhy přerušil, protože pokládal za nutné revidovat jeho teoretická východiska; posledním svazkem uskutečňujícím původní rozvrh se tak stal svazek věnovaný Platónovi a Aristotelovi. Ten ukazuje filosofii (právě v její vrcholné fázi) jako symbolickou formu, jíž duše artikuluje pohyby kosmu a společnosti ? a především svůj vlastní pohyb mezi řádem a neuspořádaností, pravdou a nepravdou, spravedlností a nespravedlností, vzestupem a upadáním, láskou k moudrosti a láskou ke zdání a vposled mezi životem a smrtí.

Eric Voegelin (1901 - 1985)

 

Knihu si môžete zakúpiť v slovenských kníhkupectvách.

Pridajte Komentár