Rôzne

Ernst Tugendhat (1930 – 2023)

Svetovú filozofickú komunitu zasiahla správa, že ju vo veku 93 rokov opustil jeden z najvýznamnejších filozofov a etikov posledného polstoročia, Ernst Tugendhat. Svoje posledné roky žil Tübingene a svoje posledné dni strávil v nemeckom Freiburgu. Ernst Tugendhat sa narodil v r. 1930 v československom Brne. V r. 1938 jeho rodina emigrovala do Švajčiarska. Kvôli politickej …

Ernst Tugendhat (1930 – 2023) Čítajte viac »

Výberové konanie — Filozofický ústav SAV

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i. vyhlasuje výberové konania na nasledujúce pozície: Vedecký pracovník/vedecká pracovníčka Kľúčové schopnosti:– tematické zameranie na problematiku normativity a teóriu argumentácie s akcentom na postupy z neformálnej logiky a pragmadialektiky– širší rozhľad z oblasti sociálnej filozofie, teórie konania a problematiky determinizmu Vedecký pracovník/vedecká pracovníčka Kľúčové schopnosti:– sociálna filozofia, filozofická antropológia …

Výberové konanie — Filozofický ústav SAV Čítajte viac »

Teodor Münz (1926 – 2022)

  (Nielen) slovenskú filozofickú obec zasiahla smutná správa, že nás v júli 2022 opustil známy slovenský filozof, Teodor Münz, vo veku 96 rokov. Doktor Münz bol od roku 1950 dlhoročným vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, na ktorej získal v roku 1996 Zlatú medailu SAV. V roku 2008 mu bol udelený titul čestného doktorátu …

Teodor Münz (1926 – 2022) Čítajte viac »

Ľubomír Belás (1957 – 2022)

Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel filozof Ľubomír Belás (1957 – 2022). Informovala o tom Prešovská univerzita v Prešove. Ľubomír Belás na narodil v Považskej Bystrici. V rokoch 1976 – 1981 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde neskôr pôsobil ako asistent a odborný asistent. V roku 1995 získal titul CSc. za dizertačnú …

Ľubomír Belás (1957 – 2022) Čítajte viac »

Jana Sošková (1950 – 2021)

Koncom minulého roka nás nečakane opustila kolegyňa prof. PhDr. Jana Sošková, CSc., ktorá pôsobila ako pedagogička a estetička venujúca sa najmä vzťahu etiky a filozofie. Informoval o tom Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Prešovskej univerzity v Prešove.   Z publikácií vyberáme: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve “koncov umenia” v estetických, umenovedných a filozofických teóriách …

Jana Sošková (1950 – 2021) Čítajte viac »

Ján Letz (1936 – 2021)

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad stratou profesora Jána Letza. Ján Letz (1936 – 2021) sa zaoberal systematickou filozofiou a dejinami filozofie. V pamäti okrem iného ostáva kvôli konceptom experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie. Zdroj: TASR/Martin Baumann Do pozornosti dávame jeho publikácie: Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia (2018) Kristológia z filozofického pohľadu (2014) Filozofia v …

Ján Letz (1936 – 2021) Čítajte viac »