filozofi.sk

Friedrich Nietzsche – Tak vravel Zarathustra. Súmrak modiel. Antikrist. Ecce Homo

Neprehliadnite čerstvú edíciu štyroch z vrcholných diel Friedricha Nietzscheho (1844 – 1900) od vydavateľstva IRIS

 

Svoje najznámejšie dielo Tak vravel Zarathustra [Also sprach Zarathustra] písal Nietzsche v rokoch 1883 až 1885. V knihe oboznamuje čitateľa predovšetkým s konceptom vôle k moci, za ktorý priznane vďačí svojmu predchodcovi Arthurovi Schopenhauerovi (1788 – 1860). V tejto publikácii taktiež po prvý krát spomína koncept Übermensch, ktorý predstavuje ideál človeka hodný nasledovania. Pozoruhodnou je Nietzscheho idea Večného návratu, ktorú v tejto knihe nazýva fundamentálnou ideou. 

Rok 1888 bol pre Friedricha Nietzscheho mimoriadne produktívny a v tomto roku pripravil texty Súmrak modiel, AntikristEcce Homo, Prípad Wagner [Der Fall Wagner] a Nietzsche kontra Wagner

 

Súmrak modiel [Götzen-Dämmerung] napísal Nietzsche iba v priebehu jedného týždňa na dovolenke vo Švajčiarsku. Nietzsche kritizuje nemeckú kultúru vtedajšej doby, jej nesofistikovanosť, dekadentnosť a nihilizmus. Na kontrast, ponúka Cézara, Napoleona, Goetheho, Thucydida a sofistov ako silnejšie postavy. Nietzsche na tomto mieste vyzýva na prehodnotenie všetkých hodnôt. 

 

Predošlá kritická esej Súmrak modiel môže byť považovaná za úvod k vydaniu publikácie Antikrist [Der Antichrist]. Bohužiaľ, napriek Nietzscheho plánom, kniha mohla vyjsť až v roku 1895 – sedem rokov po jej napísaní. Nietzsche v tomto kontroverznom texte prostredníctvom konceptu vôle k moci odkrýva dekadentné hodnoty a vyžaduje od nich očistu. Kritizuje pasivitu spoločnosti a zbabelú rezignáciu, ktorou je nasatá. Podrobnou analýzou nachádza tento jed v jadre kresťanstva a znechutený ho obviňuje z oslabovania ľudskej vitality a z toho, že zachováva to, čo by malo prirodzene zaniknúť. 

 

Ecce Homo je poslednou Nietzscheho knihou vydanou počas jeho života. V tomto unikátnom texte Nietzsche sleduje svoj život, prácu a vývin seba ako filozofa. Prehliada si postavy, ktoré ovplyvnili jeho myseľ: Schopenhauer, Wagner, Sokrates, Kristus. Ecce Homo ponúka finálnu knižnú expresiu mysle jedného z najväčších filozofov 19. storočia.

Pridajte Komentár