filozofi.sk

Eva Smolková — Sociálne práva, ich kreovanie a presadzovanie ako rozširovanie ideí humanizmu (2020)

Eva Smolková vystúpil s prednáškou online formou na festivale UNESCO Philosophy Day/Night v roku 2020. 

Pridajte Komentár