filozofi.sk

Blaise Pascal – Myšlienky

Posmrtne zostavená zbierka fragmentov z pera francúzskeho matematika, fyzika a filozofa Blaise Pascala (1623 – 1662) s pôvodným názvom Pensées, v ktorej skúma ľudskú prirodzenosť a jej možnosti transformácie na úrovni psychickej, sociálnej, metafyzickej a teologickej, vychádza pod názvom

 
Myšlienky

 

Tretie vydanie zbierky vychádza v pevnej väzbe vo vydavateľstve Lúč.

Človek je najslabšou trstinou v prírode, ale je to trstina mysliaca. Netreba pobúriť celý vesmír, aby ho zničil: para, kvapka vody stačí, aby ho zabila. Ale i keby ho vesmír zničil, človek by bol vznešenejší než to, čo ho zabíja, lebo vie, že umiera. A pozná i prevahu, ktorú má vesmír nad ním; vesmír to nevie.

Všetka naša vznešenosť spočíva teda v myslení. Odtiaľ sa máme povznášať; nie z priestoru a času, ktoré nemôžeme vyplniť. Snažme sa teda dobre myslieť: to je princíp mravnosti.

Pridajte Komentár