filozofi.sk

Michaela Petrufová Joppová — Radosť myslieť

Filozofické vydavateľstvo Atény nad Torysou osviežilo slovenský knižný trh zbierkou kratších kriticko-filozofických esejí z pera filozofky Michaely Petrufovej Joppovej. V našom prostredí je esejistická tvorba v oblasti filozofie stále pomerne vzácna a predložená zbierka tento dlhoročný dopyt vypĺňa moderným a mladým, no nepredstieravým spôsobom, pričom si zachováva vysokú mieru odbornosti a jazykovej elegancie, čím sa ponúka rovnako širokej laickej verejnosti, ako aj skúseným čitateľom filozofie či akademikom.

Čitateľ nájde v zbierke Radosť myslieť až 21 esejí venujúcich sa samostatným originálnym témam a prechádzajúcich cez oblasti filozofie, etiky, antropológie, kulturológie, psychológie, neurológie, kognitívnej vedy, dejín filozofie a náboženstva, no tiež hlboko osobnými a intímnymi témami, ktoré so zachovávaním si vhodnej miery abstrakcie môžu čitateľa priviesť k vlastnej reflexii, či aspoň (akoby to nebolo málo) k novým percepciám. Ako vyplýva z názvu, celú zbierku zjednocujú reflexie myslenia, alebo ako uvádza vydavateľstvo: presvedčenie, “že problémy myslenia nie sú problémami technickými, ale že sú najčastejšie zapríčinené nedostatočným chápaním povahy ľudskej mysle a myslenia samotného. Otázke dobrého myslenia teda nevyhnutne predchádza potreba porozumenia sebe samému ako mysliacej bytosti.” Knihu vkusne dopĺňajú ilustrácie Ing. arch. Juraja Červeného, ktoré sprevádzajú každú z esejí.

Autorka Michaela Petrufová Joppová je vo svojom výskume známa najmä svojím dlhoročným štúdiom filozofie Barucha Spinozu, čo ju v súčasnosti činí jedinou aktívnou spinozistkou na Slovensku. V posledných rokoch sme mohli v jej autorstve zaregistrovať preklad knihy Barucha Spinozu: Traktát o náprave intelektu (2022) alebo originálnu štúdiu Od patetiky k etike (2022).

 

Ak vás táto zbierka zaujala, vypočujte si tiež prvý diel podcastu Weltschmerz (2022) o ktorom sme vás už informovali, v ktorom autorka predstavuje svoj výskum zhrnutý v knihe Od patetiky k etike:

  

Zbierku esejí Radosť myslieť si môžete v zvýhodnenej cene zakúpiť na stránkach vydavateľstva kliknutím na tejto adrese.

 

Z vydavateľstva Atény nad Torysou:

Pridajte Komentár