Udalosti

Issues on the (im)possible (I)X

Slovenská metafyzická spoločnosť [Slovak Metaphysical Society] organizuje výročnú konferenciu Issues on the (im)possible (I)X, ktorá sa uskutoční 7. a 8. júna v Bratislave. Konferenciu budú hosťovať: Sondra Bacharach (Victoria University of Wellington, New Zealand) John Divers (Trinity College Dublin, Ireland) Marie Duží (Technical University of Ostrava, Czech Republic) Graham Priest (The City University of New York, The …

Issues on the (im)possible (I)X Čítajte viac »

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy

Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy, ktorá je súčasťou realizovaného medzifakultného projektu. Udalosť sa uskutoční 31. marca 2023 vo Vedeckom parku UK v Bratislave.    Pozvánka 31. marec 2023Vedecký park Univerzity Komenského Bratislava Prezrite si pripravovaný program:

Večer filozofie: O čom sa nedá hovoriť

Atény nad Torysou pripravujú ďalší zo série Večerov filozofie. Tentokrát sa môžeme tešiť na tému toho, o čom nemožno hovoriť (nielen) v myslení raného Wittgensteina. Prednáška a textový seminár sa pod vedením filozofa, teológa a poeta Tomáša Priehradného uskutočnia 17. marca 2023 v Prešovskej kníhkaviarni Libresso Books & Coffee. Anotácia prednášky: Wittgenstein v úvode k …

Večer filozofie: O čom sa nedá hovoriť Čítajte viac »

Mladá filozofia 2023

Filozofický ústav SAV predstavuje ďalšiu medzinárodnú konferenciu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Udalosť sa uskutoční v dňoch 18. a 19. mája 2023 na Filozofickom ústave SAV v Bratislave.  Abstrakty sú prijímané v anglickom, slovenskom a českom jazyku.  Konferencia bude rozdelená na štyri sekcie: Kontinentálna filozofia Analytická filozofia Sociálna a politická filozofia Dejiny filozofie   …

Mladá filozofia 2023 Čítajte viac »

Intercultural approaches to Practical Environmental Philosophy

Filozofický ústav SAV a Department of Philosophy Viedenskej univerzity pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Intercultural approaches to Practical Environmental Philosophy, ktorá sa uskutoční 23. februára na Filozofickom ústave SAV v Bratislave.   Web 23. február 2023 Filozofický ústav SAV 4. poschodie (zasadacia miestnosť) Bratislava Filozofický ústav SAV zverejnil program konferencie a abstrakty príspevkov:

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše?

V Prešove môžete navštíviť ďalší zo série Večerov filozofie, ktorý bude tentokrát venovaný fascinujúcim témam a otázkam otvoreným vo filozofii telesnosti Friedricha Nietzscheho. Tejto téme venuje Večer workshop a prednášku. Témou prevedú vzácni hostia: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., filozofický antropológ (Fakulta humanitních studií UK / Praha) Mgr. Tatiana Chavalková Badurová, filozofka a filozofická antropologička (Fakulta …

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše? Čítajte viac »

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene

Filozofický ústav SAV pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene [Výzvy pre environmentálnu a politickú filozofiu v antropocéne], ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. januára 2023 v Bratislave.  Aktualizácia Poznáme prvé mená hlavných prednášajúcich: Medzinárodná konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a  zúčastnia sa jej …

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene Čítajte viac »

Reasoning with rules, rights and responsibilities

Oddelenie analytickej filozofie Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied pozýva na prednášku s názvom Reasoning with rules, rights and responsibilities [Uvažovanie s pravidlami, právami a povinnosťami], ktorú povedie Stef Frijters. Prednáška sa uskutoční 24. novembra v Bratislave. Belgický filozof Stef Frijters sa odborne zaoberá logikou, a to predovšetkým deontologickou logikou, modálnou logikou prvého rádu [first-order modal …

Reasoning with rules, rights and responsibilities Čítajte viac »

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy— spoločenská úloha vedy

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na 22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy. Konferencia nesie tematický podnázov Spoločenská úloha vedy. Konferencia sa uskutoční 21. a 22. novembra v Bratislave. Konferenčné panely: Filozoficko-sociologický úvod do témy deformovanej vedy Kritika deformácií a spoločenská úloha vedy Spoločenské a humanitné vedy vo svete Veda a sloboda Problematické a …

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy— spoločenská úloha vedy Čítajte viac »