filozofi.sk

Udalosti

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou filozofie FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Filozofia ako prekračovanie hraníc. …

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV Čítajte viac »

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy

Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy, ktorá je súčasťou realizovaného medzifakultného projektu. Udalosť sa uskutoční 31. …

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy Čítajte viac »