filozofi.sk

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou filozofie FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Filozofia ako prekračovanie hraníc. Podujatie sa uskutoční už v dňoch od 25. do 27. októbra na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Pozvánka

Web

25. – 27. október 2023
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pridajte Komentár