filozofi.sk

Peter Singer — Oslobodenie zvierat

Kniha austrálskeho filozofa a etika Petra Singera (1946), ktorá vyšla v roku 1975 pod názvom Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, stihla od svojho vzniku ovplyvniť sociálne hnutia za blaho a práva zvierat po celom svete a inšpirovať milióny jednotlivcov k ohľadu voči zvieratám vo vlastnom, bežnom živote. Kniha sa dočkala už piatich reedícií a jej úspech dokazujú státisíce predaných kópií či dostupnosť v už takmer dvadsiatich jazykoch. S podporou Petra Singera vychádza v slovenskom preklade Petra Gurského a Jána Kalajtzidisa v kompletnom znení po prvý krát, a to pod názvom Oslobodenie zvierat.

Singer v knihe vstupuje priamo do pátrania po zdôvodnení zdanlivých nerovností vo svete živej prírody, ktoré ľudský druh považuje za samozrejmé. Okrem bežných postojov ľudí ho zaujímajú filozoficko-historické stanoviská voči vzťahu ľudí a zvierat. Argumenty, na ktorých tieto postoje zvyčajne stoja, podrobuje kritickej analýze a dospieva k tomu, že naše konanie voči zvieratám, zdôvodňované “druhizmom”, a to najmä v ohľade bolesti, ktorú tzv. “ne-ľudským zvieratám” spôsobujeme, je skrátka neospravedlniteľné. Singer venuje dve kapitoly podrobnému opisu toho, akú a v akých podmienkach zohrávajú zvieratá rolu ako “nástroje na výskum” a v ľudskej potravinovej výrobe “na veľkofarme”. Autor však nekončí pri kritike odpudivých praktík v týchto sférach, no pokúša sa aj navrhnúť praktické riešenia pre koncových spotrebiteľov, ktoré by túto systematickú nespravodlivosť mohli zmierňovať. 

agriculture, animal, domestic-84698.jpg
Prehliadnite si obsah knihy Oslobodenie zvierat:

 

Predslov k slovenskému vydaniu
Predslov k jubilejnému vydaniu po štyridsiatich rokoch
Predslov k vydaniu z roku 2009
Predslov k vydaniu z roku 1975

Kapitola 1. Všetky zvieratá sú si rovné
Kapitola 2. Nástroje na výskum
Kapitola 3. Na veľkofarme
Kapitola 4. Stať sa vegetariánom
Kapitola 5. Nadvláda človeka
Kapitola 6. Druhová nadradenosť dnes

Poďakovanie

Kniha vyšla pod vydavateľstvom Hronka a môžete si ju zakúpiť v slovenských kníhkupectvách.

Pridajte Komentár