filozofi.sk

Peter Daubner (ed.) – Idea socializmu?

Editor a spoluautor Peter Daubner zostavil zbierku pod názvom Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha, ktorú možno vnímať ako odpoveď na monografiu svetoznámeho nemeckého sociológa a filozofa Axela Honnetha (1949) pod názvom Idea socializmu [Die Idee des Socialismus] (2015). Tá vyšla v slovenčine v preklade Patrície Elexovej pod názvom Idea socializmu (2020). 

Podľa editora „ide o prvú kolektívnu publikáciu v medzinárodnom kontexte, ktorá sa systematicky venuje Honnethovej koncepcii socializmu a analyzuje jeho nové poňatie fundamentálnych princípov a cieľov socialistického myslenia a politiky, ktoré opúšťajú paradigmy industriálnej éry“.

E X K L U Z Í V N E
Knihu Vám ponúkame na stiahnutie na konci tohto článku.

V publikácii môžete nájsť okrem úvodu a informácií o autoroch osem kapitol:

Úvod
| Peter Daubner

Znovu o socializme, alebo ako vrátiť loptu do hry
| František Novosád

Svetová revolúcia alebo socializmus, komunita po komunite, v antropocéne?
| Leslie Sklair

Pokus Axela Honnetha o založenie idey socializmu
| Boris Zala

K idei socializmu
| Joseph Grim Feinberg

 
  

Idea pokroku v tradícii socialistického myslenia a jej budúcnosť
| Michael Augustín

Kritická hermeneutika 2.0
| Ľubomír Dunaj

Idea socializmu: dlhá cesta od teórie k praxi
| Ján Ruman

Idea socializmu v ére antropocénu
| Peter Daubner

O autoroch

Portál filozofi.sk Vám so súhlasom editora knihy ponúka ZDARMA celé znenie knihy 

Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha.

Pridajte Komentár