filozofi.sk

Peter Šajda – Existencia medzi konfliktom a ľudskosťou

Filozofické preskúmanie dynamiky vzniku a priebehu konfliktu a možnosť jeho deeskalácie prostredníctvom uvedomelého uchopenia vlastnej existencie – takýto cieľ si autor stanovuje v publikácii

Obsah

1. Premeny pojmu existencia. Od Kierkegaarda k Schmittovi

2. Podoby existencie. Heideggerova interpretácia Kierkegaarda

3. Má zmysel milovať nepriateľa? Konfrontácia Kierkegaarda so Schmittom

4. Proti strate jedinca a „oddelenej“ politike. O Buberovej kritike Schmitta

5. Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Schmitt a Jünger

6. Nepriateľ medzi inštinktom a ideou. Jüngerove úvahy o jedincovi a mase

7. Buberovo „jüngerovské“ obdobie. Dvojitá vlna nemeckého a židovského nacionalizmu

8. Zápasy jedinca v nihilistickej dobe. Kierkegaardova a Jüngerova kritika modernity

9. O epistemologickej výhode porazených: Schmitt a Koselleck

10. Od davu k blížnemu. Spoločenská angažovanosť jedinca podľa Kierkegaarda

Pridajte Komentár