filozofi.sk

Edith Steinová – Konečné a večné bytie

Vo vydavateľstve Európa vychádza preklad knihy Endliches und ewiges Sein významnej nemecko-židovskej katolíckej filozofky a rehoľníčky Edith Steinovej (1891 – 1942) pod názvom

Konečné a večné bytie.

Dielo z roku 1936 je pokusom o systematické skúmanie vzťahu aristotelovsko-tomistickej filozofie, no ešte významnejší je jej prínos v rozvíjaní husserlovskej fenomenologickej metódy pri skúmaní problematiky bytia a jeho poznania.

Pridajte Komentár