filozofi.sk

I. R. Vajdová — Idea nevědomí. Filosofické kořeny psychologie C. G. Junga

V českom vydavateľstve Vyšehrad vychádza dielo filozofky Ivany Ryšky Vajdovej pod názvom Idea nevědomí, ktoré sa venuje skúmaniu filozofických základov pojmu nevedomia a ranému dielu zakladateľa analytickej psychológie, C. G. Junga

Prečítajte si anotáciu knihy:

C. G. Jung (1875–1961) patří k nejvýznamnějším psychologům 20. století a jeho dílo se i dnes po zásluze těší velkému zájmu. Kniha odkrývá tu stránku jeho díla, která v českém prostředí zůstává téměř neznámá. Ukazuje, jakým způsobem byl C. G. Jung při tvorbě svých klíčových psychologických konceptů ovlivněn filosofickými myšlenkami (zejména Kantem, Schopenhauerem, Leibnizem a Carusem) a jak tito myslitelé předurčili jeho ústřední pojem nevědomí a s ním související pojmy jako archetyp, individuace či libido. Kniha je hlubokou sondou do základů Jungova přemýšlení o povaze psyché, ale i do jeho snah nalézt odpovědi na obecnější otázky, které si pokládal již jako mladý student. Nahlédneme tak i do nejranějších Jungových přednášek, kde můžeme poprvé sledovat nejen jeho vlastní myšlení, ale i vlivy, které ho po celý život utvářely.  

Mgr. Ivana Ryška Vajdová, PhD. (* 1985) se zabývá filosofickými a psychologickými otázkami lidské přirozenosti a dějinami psychologických teorií s důrazem na první polovinu 20. století. V centru její pozornosti stojí zejména osobnost C. G. Junga. Absolvovala řadu zahraničních studijních pobytů včetně stáže na University College London u profesora Sonu Shamdasaniho, překladatele Jungovy Červené knihy a spoluzakladatele Philemon Foundation, která spravuje a publikuje Jungovu literární pozůstalost.

Knihu I. R. Vajdovej Idea nevědomí si môžete zakúpiť v slovenských a českých kníhkupectvách, napr. kliknutím na tento odkaz.

 

Ak vás kniha zaujala, neprehliadnite tiež kapitolu od rovnakej autorky, pod názvom On the Brink of the Expressible: Adolf Portmann Meets Carl Gustav Jung on Eranos Ground v zbierke Adolf Portmann (2021).

Pridajte Komentár