2021

Ostium 4/2021

V poslednom čísle internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium nájdete:   Úvodník | Peter Fraňo a Mária Jakúbeková Štúdie Annikeris z Kyrény ako zakladateľ Platónovej Akadémie? Komparatívna analýza doxografickej evidencie (Diogenés Laertský, Vit. III. 18 – 20)| František Škvrnda Literárna geografia a kartografia a ich možné využitie| Andrej Gejdoš Preklady Lucius Annaeus Seneca: O pokoji mysle …

Ostium 4/2021 Čítajte viac »

Jana Sošková (1950 – 2021)

Koncom minulého roka nás nečakane opustila kolegyňa prof. PhDr. Jana Sošková, CSc., ktorá pôsobila ako pedagogička a estetička venujúca sa najmä vzťahu etiky a filozofie. Informoval o tom Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Prešovskej univerzity v Prešove.   Z publikácií vyberáme: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve “koncov umenia” v estetických, umenovedných a filozofických teóriách …

Jana Sošková (1950 – 2021) Čítajte viac »

Filozofia 76(10)

Upozorňujeme vás na 10. číslo časopisu Filozofia v roku 2021. V tomto čísle nájdete: Vice Epistemology of Believers in Pseudoscience | Tvrdý, F. Nekauzálna explanácia: Hempelovo dedičstvo a jeho moderné podoby  | Makovník, D. Má nová interpretace Davida Huma co říci?  | Peterková, E. Senecov spis O pokoji mysle a pandémia ochorenia Covid-19  | Fraňo, …

Filozofia 76(10) Čítajte viac »

Ethics & Bioethics (in Central Europe) 11(3-4)

    Vychádza decembrové špeciálne číslo časopisu Ethics & Bioethics (in Central Europe) venujúce sa COVID-19 pandémii.    Zoznam príspevkov: Epistemic and ethical responsibility during the pandemic| Andrea Klimková On the safety and danger of ‘viral’ information from the perspective of the epistemological subject| Peter Gurský Triage of the elderly in the period of the …

Ethics & Bioethics (in Central Europe) 11(3-4) Čítajte viac »

René Guénon – Vláda kvantity a znamenia časov

René Jean-Marie-Joseph Guénon (1886 − 1951; vystupujúci aj pod svojim sufickým menom ako Abdel Wâhed Yahiâ) bol vplyvným francúzskym metafyzikom, pôsobiacim v prvej polovici minulého storočia.  V slovenskom jazyku vychádza preklad jeho centrálneho diela Le règne de la quantité et les signes des temps (1945) pod názvom   Vláda kvantity a znamenia časov.

Giovanni Pica della Mirandola – O dôstojnosti človeka

Známe dielo De hominis dignitate (1486) talianskeho renesančného mysliteľa Giovanniho Pico della Mirandolu (1463 − 1494) vychádza v aktualizovanom slovenskom preklade Boženy Seilerovej pod názvom   O dôstojnosti človeka Miesto človeka v univerze je niekde medzi zverou a anjelmi, ale, keďže je doňho vložený obraz boží, nie sú žiadne limity toho, čo môže človek dosiahnuť…

Organon F 28(4)

    Novembrové číslo časopisu Organon F už nájdete fulltextovo online. Zoznam príspevkov: The Degrees of Understanding and the Inferential Component of Understanding  | Stefan Petkov How Not to Argue about the Compatibility of Predictive Processing and 4E Cognition  | Yavuz Recep Başoğlu A Novel Reading of Thomas Nagel’s “Challenge” to Physicalism  | Serdal Tümkaya …

Organon F 28(4) Čítajte viac »

Ján Letz (1936 – 2021)

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad stratou profesora Jána Letza. Ján Letz (1936 – 2021) sa zaoberal systematickou filozofiou a dejinami filozofie. V pamäti okrem iného ostáva kvôli konceptom experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie. Zdroj: TASR/Martin Baumann Do pozornosti dávame jeho publikácie: Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia (2018) Kristológia z filozofického pohľadu (2014) Filozofia v …

Ján Letz (1936 – 2021) Čítajte viac »

UNESCO Philosophy Day/Night 2021

Aktualizácia: Podujatie sa uskutoční 25. a 26. novembra online vo forme streamu na Youtube, Facebooku a stránke podujatia. Prijmite pozvanie na šiesty ročník slovenského filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. Tento ročník sa uskutoční v dvoch dňoch: 25. novembra v prešovskom klube Wave 26. novembra online

Asa Wikforss – Alternatívne fakty

  Vo vydavateľstve IKAR vychádza preklad knihy   Alternatívne fakty,   ktorej autorka, profesorka teoretickej filozofie Åsa Wikforss (1961), predstavuje aktuálne epistemologické problémy vo filozofickej perspektíve.  Kniha po vydaní v roku 2017 obdržala viaceré politické a mediálne reakcie. 111 000 kópií bolo tiež distribuovaných švédskym študentom na stredných školách.