filozofi.sk

Paul Ricoeur — Fenomenologická škola

Pod vydavateľstvom Hronka vychádza preklad knihy svetoznámeho filozofa Paula Ricoeura s názvom Fenomenologická škola, ktorá pôvodne vyšla v roku 2004. Ide o zbierku vybraných textov venujúcich sa predovšetkým fenomenologickému diskurzu tzv. druhej vlny fenomenológie. Prečítajte si celý popis knihy:

Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution), ktoré preložil a vybavil poznámkami, pričom nezabudol ani na jeho slávnu Krízu (Hua VI: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie). Rozhodne budú pre čitateľa obohacujúce osobné reflexie Ricoeura nad rôznymi kľučkami miestami až škrupulózne starostlivého Husserlovho myslenia, časový prierez jeho myšlienkami, zdanlivé protirečenia a presuny záujmu, na ktoré autor upozorňuje, hodnotenie a určenie jeho významu vo filozofickom myslení súčasnosti. Pre čitateľa môže byť obzvlášť zaujímavé svojrázne umiestnenie Husserlovho diela do kontextu celkového filozofického myslenia a náznaky fenomenológie Husserlovského štýlu predovšetkým u Immanuela Kanta.

Paul Ricoeur (1913 - 2005)

 

Knihu si môžete zakúpiť v slovenských kníhkupectvách.

Pridajte Komentár