filozofi.sk

Henry Sidgwick — Metódy etiky I-II

Vo filozofickom vydavateľstve Atény nad Torysou vychádza prvý slovenský preklad známeho traktátu Methods of ethics viktoriánskeho filozofa Henryho Sidgwicka, ktorý v slovenskom jazyku vychádza prvou z dvoch častí pod názvom Metódy etiky I-II

Henry Sidgwick (1838 – 1900) bol anglický filozof morálky a ekonóm. Od roku 1859 pôsobil na univerzite Cambridge, kde v roku 1874 vzniklo jeho magnum opus Methods of ethics. Tento traktát predstavuje metaetické štúdium racionálnych metód morálky: egoizmu, inuicionizmu a utilitarizmu, ktoré podrobuje nekompromisnej a detailnej analýze. Dielo takto predstavuje jednak vhodný vstup do metaetiky, no predovšetkým ide o jedno z najsystematickejších výskumov etických prístupov. V neskoršej etickej tradícii toto dielo predstavuje bohatý zdroj kritiky klasického utilitarizmu. Traktát Methods of ethics sa do roku 1907 dočkal siedmich vydaní, ktoré predstavujú výrazné zmeny a doplnenia.

Mojím cieľom v tejto práci je teda vysvetliť tak jasne a úplne, nakoľko mi to moje možnosti dovolia, odlišné metódy etiky, ktoré nachádzam ako implicitné v našom bežnom morálnom uvažovaní; poukázať na ich vzájomné vzťahy; a tam, kde sa zdajú byť v konflikte, čo najlepšie definovať problém. V rámci tejto snahy som nútený zaoberať sa úvahami, ktoré by podľa môjho názoru mali byť rozhodujúce pri určovaní prijatia prvých etických princípov, nie je však mojím primárnym zámerom stanoviť takéto princípy; a opäť, nie je mojím prvoradým cieľom ani poskytnbúť súbor praktických návodov na to, ako konať. Vo všetkých častiach som chcel udržať pozornosť čitateľa zameranú skôr na procesy než na výsledky etického myslenia, a preto som nikdy neuviedol žiadne svoje vlastné pozitívne praktické závery, okrem tých použitých na ilustráciu, a nikdy som si netrúfol dogmaticky rozhodnúť o akýchkoľvek sporných bodoch, s výnimkou prípadov, kedy sa zdá, že spor vznikol z nedostatku presnosti alebo jasnosti v definícii princípov alebo z nedostatku konzistentnosti v uvažovaní.

Henry Sidgwick — Metódy etiky I-II  (Kniha I kap. I. §5)

 

Knihu si môžete môžete zakúpiť na stránkach vydavateľstva vo zvýhodnenej cene alebo vo všetkých bežných kníhkupectvách.

Ďalšie knihy vydavateľstva Atény nad Torysou:

Pridajte Komentár