filozofi.sk

Baruch Spinoza – Traktát o náprave intelektu

Slovenský preklad raného diela Barucha Spinozu Tractatus de intellectus emendatione vychádza v bilingválnej verzii s prekladom Michaely Petrufovej Joppovej pod názvom Traktát o náprave intelektu. Slovenského čitateľa taktiež poteší, že ide o nový preklad tohto významného novovekého filozofa po viac ako tridsiatich rokoch.

Spinoza v Traktáte predstavuje predovšetkým svoje metodologické východiská, na ktorých neskôr zakladá svoje najznámejšie dielo, Etiku. Hoci je dielo obsahovo konzistentné s celkom Spinozovej filozofie, niektorých čitateľov môže potešiť prístupnejšia forma, ktorou je napísané.

Cieľom Traktátu je formulovať filozofické metódy, ktorými je možné myseľ oslobodiť takým spôsobom, aby bola schopná koncipovať čisté, adekvátne, resp. jednoducho pravdivé idey, a to najmä prostredníctvom reflexie viacerých druhov poznávania a poznania. Filozofický charakter diela je preto predovšetkým epistemologický.

Táto bilingválna verzia je unikátne obohatená o predslov k tomuto vydaniu, kapitolu venovanú biografii B. Spinozu a najmä o filozofický komentár, ktoré pre čitateľa pripravila spinozistka Petrufová Joppová.

Publikácia vychádza pod vydavateľstvom Atény nad Torysou, kde sa dá aj zakúpiť

Na stránkach vydavateľstva Atény nad Torysou
si knihu môžete zakúpiť v limitovanej edícii,
ktorá obsahuje kópiu linorytov
zobrazujúcich tvár Spinozu.
Ich autorom je Ing. arch. Juraj Červený.

Pridajte Komentár