Nadchádzajúce

Issues on the (im)possible (I)X

Slovenská metafyzická spoločnosť [Slovak Metaphysical Society] organizuje výročnú konferenciu Issues on the (im)possible (I)X, ktorá sa uskutoční 7. a 8. júna v Bratislave. Konferenciu budú hosťovať: Sondra Bacharach (Victoria University of Wellington, New Zealand) John Divers (Trinity College Dublin, Ireland) Marie Duží (Technical University of Ostrava, Czech Republic) Graham Priest (The City University of New York, The …

Issues on the (im)possible (I)X Čítajte viac »

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy

Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy, ktorá je súčasťou realizovaného medzifakultného projektu. Udalosť sa uskutoční 31. marca 2023 vo Vedeckom parku UK v Bratislave.    Pozvánka 31. marec 2023Vedecký park Univerzity Komenského Bratislava Prezrite si pripravovaný program:

Mladá filozofia 2023

Filozofický ústav SAV predstavuje ďalšiu medzinárodnú konferenciu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Udalosť sa uskutoční v dňoch 18. a 19. mája 2023 na Filozofickom ústave SAV v Bratislave.  Abstrakty sú prijímané v anglickom, slovenskom a českom jazyku.  Konferencia bude rozdelená na štyri sekcie: Kontinentálna filozofia Analytická filozofia Sociálna a politická filozofia Dejiny filozofie   …

Mladá filozofia 2023 Čítajte viac »