filozofi.sk

Výberové konanie — Filozofický ústav SAV

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i. vyhlasuje výberové konania na nasledujúce pozície:

Vedecký pracovník/vedecká pracovníčka

Kľúčové schopnosti:
– tematické zameranie na problematiku normativity a teóriu argumentácie s akcentom na postupy z neformálnej logiky a pragmadialektiky
– širší rozhľad z oblasti sociálnej filozofie, teórie konania a problematiky determinizmu

Vedecký pracovník/vedecká pracovníčka

Kľúčové schopnosti:
sociálna filozofia, filozofická antropológia a dejiny filozofie 20. storočia
– excelentná znalosť nemeckého a anglického jazyka
 

Žiadosti je možné odovzdať do 12. decembra 2022. Viac info kliknutím na tento link.

Pridajte Komentár