filozofi.sk

Reasoning with rules, rights and responsibilities

Oddelenie analytickej filozofie Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied pozýva na prednášku s názvom Reasoning with rules, rights and responsibilities [Uvažovanie s pravidlami, právami a povinnosťami], ktorú povedie Stef Frijters. Prednáška sa uskutoční 24. novembra v Bratislave.

Belgický filozof Stef Frijters sa odborne zaoberá logikou, a to predovšetkým deontologickou logikou, modálnou logikou prvého rádu [first-order modal logic], logickou geometriou a formálnou etikou. V súčasnosti pôsobí v Centre for Logic and Philosophy of Science na belgickej univerzite KU Leuven.

 

Pozvánka

24. november 2022
13:00

Filozofický ústav SAV, v.v.i.
Klemensova 19
Bratislava

Pridajte Komentár