filozofi.sk

Uplynulé

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou filozofie FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Filozofia ako prekračovanie hraníc. …

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV Čítajte viac »

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy

Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy, ktorá je súčasťou realizovaného medzifakultného projektu. Udalosť sa uskutoční 31. …

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy Čítajte viac »

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše?

V Prešove môžete navštíviť ďalší zo série Večerov filozofie, ktorý bude tentokrát venovaný fascinujúcim témam a otázkam otvoreným vo filozofii telesnosti Friedricha Nietzscheho. Tejto téme venuje Večer workshop a prednášku. …

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše? Čítajte viac »

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene

Filozofický ústav SAV pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene [Výzvy pre environmentálnu a politickú filozofiu v antropocéne], ktorá sa uskutoční v …

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene Čítajte viac »