Uplynulé

Večer filozofie: O čom sa nedá hovoriť

Atény nad Torysou pripravujú ďalší zo série Večerov filozofie. Tentokrát sa môžeme tešiť na tému toho, o čom nemožno hovoriť (nielen) v myslení raného Wittgensteina. Prednáška a textový seminár sa pod vedením filozofa, teológa a poeta Tomáša Priehradného uskutočnia 17. marca 2023 v Prešovskej kníhkaviarni Libresso Books & Coffee. Anotácia prednášky: Wittgenstein v úvode k …

Večer filozofie: O čom sa nedá hovoriť Čítajte viac »

Intercultural approaches to Practical Environmental Philosophy

Filozofický ústav SAV a Department of Philosophy Viedenskej univerzity pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Intercultural approaches to Practical Environmental Philosophy, ktorá sa uskutoční 23. februára na Filozofickom ústave SAV v Bratislave.   Web 23. február 2023 Filozofický ústav SAV 4. poschodie (zasadacia miestnosť) Bratislava Filozofický ústav SAV zverejnil program konferencie a abstrakty príspevkov:

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše?

V Prešove môžete navštíviť ďalší zo série Večerov filozofie, ktorý bude tentokrát venovaný fascinujúcim témam a otázkam otvoreným vo filozofii telesnosti Friedricha Nietzscheho. Tejto téme venuje Večer workshop a prednášku. Témou prevedú vzácni hostia: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., filozofický antropológ (Fakulta humanitních studií UK / Praha) Mgr. Tatiana Chavalková Badurová, filozofka a filozofická antropologička (Fakulta …

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše? Čítajte viac »

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene

Filozofický ústav SAV pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene [Výzvy pre environmentálnu a politickú filozofiu v antropocéne], ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. januára 2023 v Bratislave.  Aktualizácia Poznáme prvé mená hlavných prednášajúcich: Medzinárodná konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a  zúčastnia sa jej …

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene Čítajte viac »

Reasoning with rules, rights and responsibilities

Oddelenie analytickej filozofie Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied pozýva na prednášku s názvom Reasoning with rules, rights and responsibilities [Uvažovanie s pravidlami, právami a povinnosťami], ktorú povedie Stef Frijters. Prednáška sa uskutoční 24. novembra v Bratislave. Belgický filozof Stef Frijters sa odborne zaoberá logikou, a to predovšetkým deontologickou logikou, modálnou logikou prvého rádu [first-order modal …

Reasoning with rules, rights and responsibilities Čítajte viac »

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy— spoločenská úloha vedy

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na 22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy. Konferencia nesie tematický podnázov Spoločenská úloha vedy. Konferencia sa uskutoční 21. a 22. novembra v Bratislave. Konferenčné panely: Filozoficko-sociologický úvod do témy deformovanej vedy Kritika deformácií a spoločenská úloha vedy Spoločenské a humanitné vedy vo svete Veda a sloboda Problematické a …

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy— spoločenská úloha vedy Čítajte viac »

Empatie a fenomenologie pýchy

Oddelenie sociálnej filozofie a filozofickej antropológie Filozofického ústavu SAV, v. v. i. pozýva na verejnú prednášku s názvom “Empatie a fenomenologie pýchy”, ktorú bude viesť dr. Hynek Janoušek z Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akadémie věd ČR. Prednáška prebehne v hybridnej forme na pôde Filozofického ústavu SAV v Bratislave a prostredníctvom online aplikácie Zoom. …

Empatie a fenomenologie pýchy Čítajte viac »

Spoločnosť a príroda

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na workshop s názvom Spoločnosť a príroda. Workshop je rozdelený do dvoch segmentov, ktoré budú viesť: Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. z Katedry  filozofie a dejín filozofie FF UK:Dva modely — dva spôsoby riešenia vzťahu spoločnosti a prírody Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. …

Spoločnosť a príroda Čítajte viac »