filozofi.sk

Uplynulé

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy

Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy, ktorá je súčasťou realizovaného medzifakultného projektu. Udalosť sa uskutoční 31. …

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy Čítajte viac »

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše?

V Prešove môžete navštíviť ďalší zo série Večerov filozofie, ktorý bude tentokrát venovaný fascinujúcim témam a otázkam otvoreným vo filozofii telesnosti Friedricha Nietzscheho. Tejto téme venuje Večer workshop a prednášku. …

Večer filozofie: Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše? Čítajte viac »

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene

Filozofický ústav SAV pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene [Výzvy pre environmentálnu a politickú filozofiu v antropocéne], ktorá sa uskutoční v …

CFP — Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Antropocene Čítajte viac »

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy— spoločenská úloha vedy

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na 22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy. Konferencia nesie tematický podnázov Spoločenská úloha vedy. Konferencia sa uskutoční 21. a 22. novembra v Bratislave. …

22. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy— spoločenská úloha vedy Čítajte viac »