filozofi.sk

Večer filozofie: O čom sa nedá hovoriť

Atény nad Torysou pripravujú ďalší zo série Večerov filozofie. Tentokrát sa môžeme tešiť na tému toho, o čom nemožno hovoriť (nielen) v myslení raného Wittgensteina. Prednáška a textový seminár sa pod vedením filozofa, teológa a poeta Tomáša Priehradného uskutočnia 17. marca 2023 v Prešovskej kníhkaviarni Libresso Books & Coffee.

Anotácia prednášky:

Wittgenstein v úvode k Logicko-filozofickému traktátu definuje zámer knihy ako snahu o vytýčenie hraníc myslenia. Podobne sa vyjadruje aj v liste svojmu potenciálnemu vydavateľovi L. Fickerovi a v liste B. Russellovi, ktorému priamo vyčíta, že sa zaoberá len logickou časťou knihy, kvôli čomu mu jej skutočný zámer uniká.
Dodáva tiež, že toto vytýčenie sa dá urobiť len v jazyku, keďže myslenie a jazyk stotožňuje: hranice myslenia sú hranicami jazyka, hranice jazyka sú zasa hranicami sveta. Totalita myšlienok je obrazom totality faktov, teda celého sveta, a celý jazyk tak zobrazuje celý svet.
Jestvuje však tiež niečo, čo nemôžeme myslieť, a čo teda nemôžeme ani vypovedať. „To sa ukazuje, to je mystično.“
O čom sa nedá hovoriť?

 
  

Udalosť na Facebooku

17. apríl 2023
Libresso Books & Coffee
Prešov

Text na textový seminár
L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, 5.6-5.641 (v tlačenej podobe bude k dispozícii na mieste).

Vstup voľný. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1 názor na “Večer filozofie: O čom sa nedá hovoriť”

  1. Pingback: Večer filozofie | OZ Atény nad Torysou

Pridajte Komentár