filozofi.sk

Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy

Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave pripravuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Obraz človeka a vesmíru: Interdisciplinárne perspektívy a výzvy, ktorá je súčasťou realizovaného medzifakultného projektu. Udalosť sa uskutoční 31. marca 2023 vo Vedeckom parku UK v Bratislave. 


 

Pozvánka

31. marec 2023
Vedecký park Univerzity Komenského
Bratislava

Prezrite si pripravovaný program:

Pridajte Komentár