filozofi.sk

Ernst Tugendhat (1930 – 2023)

Svetovú filozofickú komunitu zasiahla správa, že ju vo veku 93 rokov opustil jeden z najvýznamnejších filozofov a etikov posledného polstoročia, Ernst Tugendhat. Svoje posledné roky žil Tübingene a svoje posledné dni strávil v nemeckom Freiburgu.

Ernst Tugendhat sa narodil v r. 1930 v československom Brne. V r. 1938 jeho rodina emigrovala do Švajčiarska. Kvôli politickej situácii v Európe onedlho na to odcestovala do Venezuely. Ernst následne študoval na kalifornskej Stanfordovej univerzite  klasické jazyky a filozofiu, z ktorej onedlho na to získal doktorát vo Freiburgu. Následne študoval a pracoval v Münsteri a Tübingene a neskôr sa habilitoval v Michigane. Nasledujúcu dekádu zastával profesorské miesto v Heidelbergu, no po nespokojnosti s nemeckým akademickým prostredím odišiel späť do Južnej Ameriky. Okrem Viedne a Santiago de Chile pôsobil v rokoch 1996-1997 na Univerzite Karlovej v Prahe. Posledné roky dožíval v Tübingene, kde získal čestnú profesúru. Ernst Tugendhat zomrel 13. marca 2023 vo Freiburgu.

Tunajší čitateľ sa môže tešiť doposiaľ z troch preložených diel Ernsta Tugendhata:

Tugendhat, E. (1997): Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Rezek.
Tugendhat, E. (1998): Tři přednášky o problémech etiky. Praha: Mladá fronta.
Tugendhat, E. (2004): Přednášky o etice. Praha: Oikoymenh.  [odporúčame]

Túžba stáť na pevnej pôde je pozostatkom autoritárskeho zmýšľania.

E. T.

Pridajte Komentár