filozofi.sk

Seneca — O pokoji mysle

Zdá sa, že stoicizmus dnes (opäť) zažíva svoju renesanciu, a to nie len kvôli záujmu filozofov — v tomto prípade od minulého storočia — ale aj pre záujem verejnosti, ktorá dnes opäť siaha po klasických stoických textoch. Nemusí to však byť žiadnym prekvapením: klasické stoické texty boli tvorené so zámerom prevádzať myseľ sebauzdravením, a po tomto lieku siahajú ľudia azda vždy, keď pociťujú “ochorenie” myslenia najintenzívnejšie.

Čítať tieto kultúrne artefakty je však doposiaľ viac výsadou než právom. Napomôcť zmeniť túto skutočnosť sa podujal aj Peter Fraňo prekladom textu hispánsko-starorímskeho filozofa, štátnika a dramatika Senecu (4 p. n. l. – 65). Ide o jeho text De Tranquillitate Animi, ktorý v slovenskom preklade vychádza pod názvom O pokoji mysle — De Tranquillitate Animi.

Luca Giordano — Smrť Senecu (1684)

Seneca zapísal tri dialógy s priateľom Serenom: De Constantia Sapientis, De Otio a De Tranquillitate Animi, ktorého zámer je z tejto trojice predovšetkým terapeutický. Seneca v ňom diskutuje o luxuse a skromnosti, o túžbach a potrebách, o nerestiach a cnostiach, o emóciách a kontrole nad nimi a o mnohom ďalšom s cieľom dosiahnuť pokoj mysle

Súčasťou prekladu sú kapitoly venované analýze diela a biografii Senecu obohatenej o fotografie.

Knihu vydalo vydavateľstvo Perfekt. Môžete si ju zakúpiť na stránkach vydavateľstva alebo v kníhkupectvách.

Fotografia obsahu knihy bola prevzatá z Facebookovej stránky Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Pridajte Komentár