filozofi.sk

Weltschmerz — podcast o tom, čo trápi filozofov

Atény nad Torysou pripravujú podcast Weltschmerz — podcast o tom, čo trápi filozofov. Ide o sériu rozhovorov so slovenskými mysliteľmi o filozofii a ich práci, motivácii a trápení. Aktuálne si môžete vypočut tri epizódy prvej série tejto novinky medzi filozofickými podcastmi.

Do úvodnej epizódy podcastu prijala pozvanie filozofka a etička Michaela Petrufová Joppová. Približuje v ňom pozadie svojho dlhoročného výskumu filozofie Barucha Spinozu, ktorý kulminoval v jej knižnej prvotine, to, ako spolu súvisia filozofia holandského mysliteľa 17. storočia a súčasná neuroveda, základné princípy a metódy afektívnej filozofie a ich praktické využitie, a predovšetkým to, čo ju motivovalo venovať sa filozofii.

Do druhej epizódy podcastu prijala pozvanie etička a humanitárna pracovníčka Katarína Komenská. Približuje v ňom svoju cestu od štúdia anglického jazyka cez výskum filozofickej etiky až k humanitárnej a rozvojovej pomoci, vzťah problémov, ktorým sa venovala v rámci výskumu a problémov, s ktorými sa stretla v humanitárnej praxi, nadhľad, ktorý poskytuje štúdium filozoficko-etických textov, a predovšetkým to, ako môžu filozofia a etika motivovať k praktickej realizácii hodnôt.

Do tretej epizódy podcastu prijal pozvanie filozofický padawan a popularizátor filozofie Jakub Betinský. Približuje v ňom svoju cestu od politických vied k filozofii a skúmaniu jazyka, pozadie vzniku a tvorby najznámejšieho filozofického podcastu na Slovensku, formy popularizácie filozofie, ktorým sa venuje (a ktoré ho inšpirujú), a predovšetkým to, čo ho fascinuje, nadchýna i otravuje na samotnej filozofickej činnosti.

Epizódy podcastu Weltschmerz si môžete vypočuť aj na Youtube a ďalších platformách.

Portál filozofi.sk vás bude informovať o ďalších vydaných epizódach podcastu.

Pridajte Komentár