filozofi.sk

Adriaan T. Peperzak — Myslenie

“Filozofia je odkázaná na myslenie. A myslieť znamená žiť ľudský život.”

Vo vydavateľstve Minor vychádza preklad knihy holandského filozofa a edukátora A. T. Peperzaka pod názvom Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii.

Anotácia

Filozofia však zahŕňa aj myslenie o myslení – a o živote, z ktorého sa filozofie vynárajú.
Táto kniha sa sústreďuje na rečový aspekt filozofického myslenia. Jej ústredný problém možno evokovať prostredníctvom slova oslovenie: to, čo odlišuje reč (alebo písanie) od prežívania, je jej smerovanie alebo adresovanie niekým niekomu. Text, napríklad, je na nič, ak nie je nasmerovaný, adresovaný, venovaný, navrhnutý, poslaný alebo doručený niekomu, kto je ako adresát odlišný od pisateľa. Byť zapojený do filozofie znamená byť súčasťou dejín posolstiev a odpovedí, prostredníctvom ktorých myslitelia ponúkajú svoje myšlienky poslucháčom sťaby pozvánky, aby ich tí použili pre posolstvá nové. Ako dejiny návrhov a propozícií je filozofická prax nepretržitou tradíciou stále nových odpovedí, a to vďaka mnohým obratom i návratom vo svojom vlastnom rozprávaní.

Adriaan Theodoor Basilius (Ad) Peperzak (1929) sa vo svojom výskume sústredí na históriu filozofie so špecifickym fókusom na filozofiu Hegela a Levinasa. Okrem nich v minulosti publikoval aj o Platónovi, Aristotelovi, Bonaventureovi, Descartesovi, Heideggerovi a Ricoeurovi. Je editorom série Perspectives in Continental Philosophy pre Fordham University Press. V súčasnosti je profesorom filozofie na Loyola Univesity Chicago.

 

Knihu v preklade Ladislava Tkáčika si môžete zakúpiť v kníhkupectvách, napríklad tu.

Pridajte Komentár