filozofi.sk

Theodor Lessing – Hluk

Vydavateľstvo Přestupní stanice ponúka v českom preklade publikáciu s názvom

Hluk

Proti hlučnosti našeho života

 

Theodor Lessing vo svojej knihe Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens (1908) poskytuje štúdiu o hluku. Pokúša sa o interdisciplinárny náhľad na fenomén nadbytočného hluku „civilizovaného“ života. 

V piatich kapitolách sa venuje psychológii, filozofii a kultúre hluku a hľadania psychologických dôvodov, prečo ľudia inklinujú k produkcii nadbytočného hluku. Okrem diagnostiky však ponúka aj návrhy, ako zaviesť protihlukové opatrenia aj prostredníctvom právnych foriem.[1] Hluk metropoly je podľa Lessinga dôsledkom a príčinou degenerácie kvality života v západnej civilizácii.[2]

Theodor Lessing (1872 – 1933) bol nemecký filozof židovského pôvodu. Jeho filozofické dielo ovplyvnili najmä F. Nietzsche a A. Spir. Po štúdiu medicíny vo Freiburgu získal doktorát z filozofie v Mníchove. Jeho plány na habilitáciu prekazilo verejné pobúrenie nad vplyvom židov na akadémii. Neskôr sa pokúsil o habilitáciu pod E. Husserlom, no opäť neúspešne. V nasledujúcich rokoch vyučoval filozofiu v Hanoveri, kde založil prvú nemeckú spoločnosť proti hluku.

Počas prvej svetovej vojny napísal Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen [História ako tvorenie zmyslu z nezmyselného], ktorej vydanie však oddialila cenzúra kvôli jeho nekompromisnému protivojnovému postoju. Známym sa však stal najmä kvôli jasnej opozícii voči nástupu Hindenburga na pozíciu prezidenta Weimarskej republiky. V roku 1925 napísal:

Platón zastával názor, že vodcami ľudí by mali byť filozofi. Na trón v Hindenburgu nenastúpi žiaden filozof. Iba reprezentatívny symbol, otáznik, nula. Dalo by sa povedať „Lepšia nula [Zero] ako Nero“. Bohužiaľ, história ukazuje, že za každou nulou sa skrýva budúci Nero.

Nenávidený a prenasledovaný nacionalistami a antisemitmi a pod tlakom študentských protestov bol nútený opustiť svoju lektorskú pozíciu. Tri mesiace po nástupe nemeckej nacistickej strany do vlády v roku 1933 emigroval do Československa, kde bol o pár mesiacov zavraždený.

Pridajte Komentár