filozofi.sk

Marián Zouhar – Argument: nástroj myslenia a presviedčania

Marián Zouhar, profesor pôsobiaci na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, čerstvo publikoval monografiu pod názvom „Argument: nástroj myslenia a presviedčania“, v ktorej sa zaoberá štruktúrou, rekonštrukciou a hodnotením argumentov, ale aj ich definíciou vo vzťahu k pravdivosti či motívom.

Monografia prezentuje argumentáciu ako činnosť, ktorej primárnym cieľom je uvádzať dôvody v prospech pravdivosti informácií, no spravidla sa používa na ďalšie ciele.* Čitateľov môže zaujať i autorov fókus na argumentačné chyby, ktoré môžu nastať v súlade s motívmi či neúmyselne, a to všetko ilustruje na príkladoch. 

Prezentovaná publikácia je preto nielen medziodborovou metodologickou pomôckou, no i vhodným vstupom pre laickú verejnosť do metodológie argumentácie, s ktorou sa stretáva prostredníctvom rôznorakých médií na dennej báze.

Kniha vychádza pod vydavateľstvom VEDA a môžete si ju zakúpiť aj priamo u vydavateľa.

clouds, sunset, cumulus-7478120.jpg

Pridajte Komentár