filozofi.sk

Od patetiky k etike

Michaela Petrufová Joppová − Od patetiky k etike

Slovenský filozofický knižný trh sa teší z čerstvej monografie Od patetiky k etike s podnázvom Spinozova teória ľudskej slobody. Slovenská filozofka Michaela Petrufová Joppová (*1990) v nej primárne ponúka ucelenú interpretáciu filozofického diela Barucha Spinozu, ktorému bola donedávna na Slovensku venovaná minimálna pozornosť.

Prostredníctvom analytického výkladu v odlišných stupňoch perspektív sa text venuje celku Spinozovej filozofie, čím sa činí aj vhodným vstupným textom k čítaniu Spinozu.

Ešte unikátnejšou je však snaha autorky prepojiť spinozovské a súčasné filozofické výskumy s neurovedeckými. Hlavnou témou, ktorú text sleduje, je prirodzenosť mysle, a teda jej aktivita a pasivita, či sloboda a nesloboda. Monografia poskytuje podrobnú kategorizáciu afektov (t. j. vášní a hnutí), ktorým myseľ podlieha, a to prostredníctvom analýzy ich pôsobenia a príčiny. Dielo však neodpovedá iba na otázku Ako myseľ myslí a prečo si myslí to, čo si myslí, no dokazuje i svoje etické závery pri otázke Ako myslieť.

Od patetiky k etike 2
Od patetiky k etike 1

  

 

Okrem teoretických zistení a dôkazov môže publikácia mať pre čitateľa i praktický prínos, a to najmä v ohľade práce s vlastnou mysľou a afektmi, ktoré na ňu pôsobia. Kniha Od patetiky k etike prostredníctvom postupnej analýzy afektívno-kognitívnych procesov v mysli priebežne poskytuje návod, ako myseľ oslobodzovať a zdokonaľovať.

Neexistuje nič, čo by slobodnú myseľ presvedčilo, aby poprela samu seba; nič, čo by s ňou vôbec mohlo pohnúť, pokiaľ sa nepohne sama; nič, čo by ju mohlo „zlomiť“ k tomu, aby afirmovala neadekvátnosť či zlo; nič, čím by ju bolo možné vydierať. Neexistuje skrátka žiadna možnosť „zapredať“ skutočne slobodnú dušu, ktorá miluje svoju slobodu.

Knihu si môžete zakúpiť na stránkach vydavateľstva Atény nad Torysou, alebo v kníhkupectvách Martinus, Panta Rhei, Knihomol, a inde.

Pridajte Komentár