filozofi.sk

Z. Zelinová & A. Kalaš – Hesiodov svet vo veršoch

Prvá slovenská verzia Hesiodovej Theogónie vychádza pod názvom „Hesiodov svet vo veršoch. Pramene a interpretácie“ v preklade Zuzany Zelinovej a Andreja Kalaša, ktorí slovenským čitateľom taktiež pripravili úvod k čítaniu tohto diela priblížením Hesiodovho života a jeho odkazu, a to i v kontexte súčasného diskurzu.

Hesiodos (750 p. n. l. – ?) pravdepodobne pôsobil v súčasne s Homérom a v súčasnosti je považovaný za jedného z najvýznamnejších antických gréckych básnikov. Možno povedať, že jeho písané dielo je v súčasnosti akousi sondou do starogréckej mytológie a protofilozofie, okrem toho však aj archaickej ekonómie, astronómie, poľnohospodárstva či spôsobov merania času.

Theogónia je vo všeobecnosti považovaná za Hesiodove najranejšie dielo, v ktorom sa zaoberá predovšetkým kozmogóniou a teogóniou, a to aj prostredníctvom genealógie. Predpokladá sa, že toto dielo je zároveň prvým, ktoré rozpráva mýty o Pandore, Prometeovi a Zlatom veku.

Kniha vychádza pod vydavateľstvom IRIS a môžete si ju zakúpiť v slovenských kníhkupectvách.

Pridajte Komentár