filozofi.sk

Mladá filozofia 2023

Filozofický ústav SAV predstavuje ďalšiu medzinárodnú konferenciu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Udalosť sa uskutoční v dňoch 18. a 19. mája 2023 na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. 

Abstrakty sú prijímané v anglickom, slovenskom a českom jazyku. 

Konferencia bude rozdelená na štyri sekcie:

  1. Kontinentálna filozofia
  2. Analytická filozofia
  3. Sociálna a politická filozofia
  4. Dejiny filozofie

 

18. – 19. máj 2023

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
Bratislava

Pridajte Komentár