filozofi.sk

Konferencia k 100. výročiu Katedry filozofie a dejín filozofie UK

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského oslávila svoje sté výročie konferenciou venovanou pamätným osobnostiam katedry. Nahliadnite do jej programu:

Pridajte Komentár