filozofi.sk

Philosophy Day 2023

V poradí už ôsmy ročník filozofického festivalu Philosophy Day 2023 prinesie bohatý program prednášok, workshopov a textových seminárov, ktoré zjednocuje téma “svet ako fenomén”. Verejnosť i filozofi sa môžu tešiť na paralelne prebiehajúci program na štyroch stanovištiach. Festival koordinuje OZ Atény nad Torysou a uskutoční sa v prešovskej Christianii 16. novembra 2023 pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO. 

 

Web

Facebook

Termín konania:  16. november 2023
Christiania
Hlavná 105
Prešov

Program filozofického festivalu Philosophy Day 2023
Anotácia ôsmeho ročníka festivalu Philosophy Day

Ľudská existencia je neustále poznačovaná rôznymi svetmi. Všetci si vytvárame svoju realitu, ktorej finálna podoba závisí od nášho vzťahu k svetu, ktorého sme súčasťou. A pritom takmer nikdy nie sme súčasťou len jedného sveta. Žijeme vo svete civilizovanom, poznávame svet prírodný, tvoríme pravidlá virtuálnych svetov, predstavujeme si svety možné: človek a jeho svet boli odjakživa nerozlučnou dvojicou.

Pravda, filozofia sa k svetu stavia často podozrievavo a už tisícročia sa usiluje dokázať, že nejaký vôbec existuje. Okrem toho nám však ponúka tiež cenné perspektívy, pojmy a teórie umožňujúce jedinečne uchopiť bohatstvo a krásu tohto najpozoruhodnejšieho fenoménu. A práve niektoré z týchto pohľadov a koncepcií si bližšie predstavíme na v poradí už ôsmom ročníku filozofického festivalu Philosophy Day, ktorý bude celý venovaný téme „Svet ako fenomén“.

Philosophy Day 2023 sa uskutoční 16. novembra 2023 – v deň, kedy si pripomíname Svetový deň filozofie UNESCO – od rána do neskorej noci v prešovskej Christianii. Bohatý program budú tvoriť prednášky, workshopy a textové semináre pod vedením slovenských a zahraničných filozofov a humanitných vedcov, ako aj sprievodné umelecké a iné kultúrne podujatia. Široká paleta otázok, ktorú filozofický problém sveta vyvoláva, bude na festivale zastúpená v témach prírody a kozmu, myslenia, daru, hodnôt, Boha, spánku, psychickej reality, umelej inteligencie a množstve ďalších. Festival je otvorený širokej verejnosti, osobitne študentom stredných a vysokých škôl, laikom so záujmom o filozofickú reflexiu a vstup na podujatie je bezplatný.

Cieľom podujatia je prinášať filozofiu do verejného priestoru v uvoľnenej a neformálnej intelektuálnej atmosfére, čím sa usiluje jednak obrátiť pozornosť verejnosti na bohatstvo filozofického kultúrneho dedičstva, no tiež podnietiť rozvoj kritických, analytických a iných mentálnych schopností jednotlivcov a realizovať filozofiu spoločne s nimi ako živú kultúru. Realizáciu festivalu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a mesto Prešov. Organizáciu koordinuje občianske združenie Atény nad Torysou v spolupráci s Filozofickým ústavom SAV, v. v. i., Slovenským filozofickým združením pri SAV, Společností pro filosofickou antropologii, Filozofickým klubom NOUS, prešovským Artforom a ďalšími partnermi.

Pridajte Komentár