filozofi.sk

Ľubomír Belás (1957 – 2022)

Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel filozof Ľubomír Belás (1957 – 2022). Informovala o tom Prešovská univerzita v Prešove.

Ľubomír Belás na narodil v Považskej Bystrici. V rokoch 1976 – 1981 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde neskôr pôsobil ako asistent a odborný asistent. V roku 1995 získal titul CSc. za dizertačnú prácu Filozofia dejín Immanuela Kanta, ktorý ostal v jeho pozornosti počas celého života. V posledných dekádach pôsobil na Inštitúte filozofie Prešovskej univerzity v Prešove

Z publikácií dávame do pozornosti Kant a Machiavelli: historicko-filozofická analýza a komparácia (2013).

Pridajte Komentár