filozofi.sk

Jana Sošková (1950 – 2021)

Koncom minulého roka nás nečakane opustila kolegyňa

prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.,

ktorá pôsobila ako pedagogička a estetička venujúca sa najmä vzťahu etiky a filozofie.

Informoval o tom Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Prešovskej univerzity v Prešove.

 
Z publikácií vyberáme:

Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve “koncov umenia” v estetických, umenovedných a filozofických teóriách (2018)

Filozofia a umenie (2010)

Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku I – V  (1998 – 2013)

Pridajte Komentár