filozofi.sk

Jon Stewart — An Introduction to Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion

Americký filozof a historik filozofie, Jon Stewart, ktorý pôsobí na Oddelení sociálnej filozofie a filozofickej antropológie Filozofického ústavu SAV, vydáva svoju najnovšiu knihu pod názvom An Introduction to Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion. Kniha vychádza pod Oxford University Press v tvrdej väzbe a vo forme elektronickej knihy.

Kniha s podnázvom The Issue of Religious Content in the Enlightenment and Romanticism [Problém náboženského obsahu v osvietenstve a romantizme] skúma Hegelovo náboženské myslenie na pozadí hlavných náboženských smerov jeho doby, konkrétne osvietenstva a romantizmu. Základný úvod k Hegelovym prednáškam poskytuje popis kritiky náboženstva kľúčovými osvietenskými mysliteľmi, ako je Voltaire, Lessing, Hume a Kant. Potom nasleduje analýza toho, ako romantickí myslitelia, ako Rousseau, Jacobi a Schleiermacher, na tieto výzvy reagovali. Pre Hegela mali názory týchto mysliteľov z obdobia osvietenstva aj romantizmu tendenciu vyprázdniť náboženstvo od obsahu. Cieľ, ktorý si stanovil pre svoju vlastnú filozofiu náboženstva, je obnoviť tento stratený obsah. Kniha poskytuje podrobný prehľad Hegelových prednášok o filozofii náboženstva a tvrdí, že základné myšlienky osvietenstva a romantizmu pretrvávajú dodnes a zostávajú dôležitou témou pre akademikov aj neakademikov bez ohľadu na ich náboženskú orientáciu.

Jon Stewart, Ph.d., Dr. habil. theol. & phil., sa špecializuje na kontinentálnu filozofiu 19. storočia s dôrazom na myslenie Kierkegaarda a Hegela. Okrem toho sa zaujíma o fenomenológiu, existencializmus, náboženské myslenie (najmä európske myslenie 18. a 19. storočia), dánskym filozofickým myslením a mytológiou a mnohým iným témam. 

V roku 2021 získal cenu Slovenskej akadémie vied, ktorú získal v danej kategórii za knihu Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution.

Ďalšie informácie nájdete na jeho webstránkach: https://www.jonstewart.dk/

Knihu si môžete zakúpiť napríklad prostredníctvom stránok vydavateľstva kliknutím TU.

Pridajte Komentár