filozofi.sk

Etické teórie – neetická prax

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied organizuje výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Etické teórie – neetická prax. Podujatie sa uskutoční už v dňoch od 19. do 21. októbra v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

Konferencia sa bude venovať týmto témam:

  1. Dejinno-filozofické podoby otázky akrasie resp. vzťah medzi etickou teóriou a praxou
    z historickej perspektívy
  2. Súčasné kontexty diferencie etickej teórie a praxe
  3. Morálna, sociálna a politicko-filozofická perspektíva pri skúmaní akrasie
  4. Udalosti, činy, dôvody: relevancia akrasie pre teórie konania a ľudskej prirodzenosti
  5. Epistemologicko-metodologické aspekty vzťahu medzi argumentáciou a konaním

 

Pozvánka

Web

19. – 21. október 2022
Kongresové centrum SAV Academia
Stará Lesná

Študenti, doktorandi a dôchodcovia majú na podujatie vstup zdarma.

Pridajte Komentár