filozofi.sk

Pro-Fil 24(1)

Prvé tohtoročné číslo českého filozofického časopisu Pro-Fil prináša štyri výskumné state od slovenských filozofov. Okrem príspevkov k antickej filozofii a metodologického príspevku k Spinozovi od nezávislej slovenskej filozofky nájdete v tomto čísle aj preklad textu Heinricha Heina a knižnú recenziu. Prezrite si zoznam príspevkov:

Všetky ostatné čísla časopisu Pro-Fil nájdete v archívoch časopisu.

Pridajte Komentár