filozofi.sk

Antropologický workshop

V Banskej Štiavnici sa v auguste uskutoční dvojdňový Antropologický workshop. Podujatie sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu vedeného dr. Jaroslavou Vydrovou.

Antropologický workshop
16. a 17. august 2022
Banská Štiavnica
Kultúrne centrum Eleuzína

Pridajte Komentár