filozofi.sk

Ostium 1/2023

Internetový časopis pre humanitné vedy Ostium vydal svoje prvé tohtoročné a zároveň špeciálne číslo, ktoré je venované francúzskému filozofovi Paulovi Ricœurovi. Časopis prináša dvanásť štúdií od zahraničných autorov, dve recenzie a úvodník. Prezrite si ich zoznam: 

Paul Ricœur (1913 – 2005) bol francúzsky filozof, známy predovšetkým skombinovaním fenomenologickej deskripcie s hermeneutikou. Možno ho zaradiť do tej tradície, ktorú tvoria ďalší významní hermeneutickí filozofi, ako je Heidegger, Gadamer a Marcel. V roku 2000 bol ocenený Cenou Kyoto v umení a filozofii kvôli “revolucionizácii metód hermeneutickej fenomenológie, rozšírením štúdia textovej interpretácie zahrnutím širokých, no zároveň konkrétnych sfér mytológie, biblickej exegézy, psychoanalýzy, teórie metafory a naratívnej teórie”. [1, 2

 

Neprehliadnite tiež minuloročné čísla časopisu Ostium:

Pridajte Komentár