filozofi.sk

Konštantínove listy 15(2)

Konštantínove listy, medzinárodný vedecký časopis pôsobiaci na Slovensku, publikoval druhé tohtoročné číslo. Časopis vydáva 2 čísla za ročník a týmto číslom uzatvára svoju tohtoročnú sezónu.

Nájdete v ňom:

Predošlé tohtoročné číslo časopisu Konštantínove listy nájdete tu:

Konštantínove listy 15(1)

Pridajte Komentár