filozofi.sk

Večer filozofie – Aby morálka nebola len úvahou

V Prešove sa uskutoční v poradí druhý tohtoročný Večer filozofie. Jadrom podujatia bude prednáška a workshop dr. Kataríny Komenskej. Nosnou témou bude humanitárna etika a humanitarizmus, čo naznačuje aj podnázov O morálnej motivácii v čase krízy. Podujatie otvoria hudobní hostia Matej Leško a Lukáš Valkučák.

Prečítajte si anotáciu k druhému Večeru filozofie:

Keď sme na Philosophy Day/Night 2021 otvorili tému morálnej motivácie v čase krízy, netušili sme, aké nové morálne výzvy nám prinesie tento rok a ako aktuálne bude pre naše etické úvahy hlbšie uchopenie krízy, jej rozmerov a s tým spojeného humanitarizmu (ako aktívnej odozvy na utrpenie, bolesť a chaos v čase pohrôm, vojen a katastrof).

Vojnový konflikt na Ukrajine vyvolal vlnu pomoci a ochoty ísť za hranice svojho komfortu a bezpečia, a to aj napriek všeobecnej spoločenskej a ľudskej únave po 2 rokoch globálnej pandémie. Kde sa v spoločnosti nabrala sila a odhodlanie odpovedať na tieto výzvy? Z čoho pramenila (a pramení) motivácia u jednotlivcov zmobilizovať nie len seba, ale aj svoje okolie a spoločnosť konať “dobro”?

V rámci teoretickej etiky vzťah morálneho úsudku, teda toho, čo hodnotíme ako dobré/správne, s morálnym konaním nie je jednoznačný. Do procesov etického rozhodovania a konania vstupuje mnoho, nie len objektívnych, faktorov. To však neznamená, že ich relevantnosť nie je potrebné za každých okolností racionálne zhodnocovať. Morálny charakter, morálny vývoj, kultúrny kontext, ale aj socio-politické a ekonomické faktory dokážu ovplyvniť naše odhodlanie naplniť náš morálny úsudok, a to nie len v čase krízy.

Aj preto musíme zmysluplne hovoriť o morálnej motivácii. Tá nie je len psychologickým faktorom, ktorý etika „akceptuje“ vo svojich teoretických dišputách, ale je relevantnou súčasťou procesu etického rozhodovania a konania. Morálna motivácia je skrátka naším odhodlaním spájať náš morálny úsudok s morálnym konaním.

Cieľom Večera filozofie bude za pomoci rôznych literárnych úryvkov identifikovať a pomenovať rôzne príčiny morálnej motivácie.

Libresso Books & Coffee
Hlavná 29, Prešov
12. september 2022
19:30 – 22:00

info@filozofi.sk

1 názor na “Večer filozofie – Aby morálka nebola len úvahou”

  1. Pingback: Večer filozofie - OZ Atény nad Torysou

Pridajte Komentár