filozofi.sk

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou filozofie FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje výročnú medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Filozofia ako prekračovanie hraníc. …

Filozofia ako prekračovanie hraníc — Výročná konferencia SFZ pri SAV Čítajte viac »