filozofi.sk

LOQUERE IV

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda pozýva na interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu

LOQUERE IV

Konferencia sa tohto roku bude sústrediť na oblasti etnológie, histórie, filozofie, bioetiky, environmentálnej etiky, sociálnej etiky, psychológie a rusistiky.

Konferencia sa uskutoční
29. apríla 2022.

Abstrakt je potrebné zaslať do
28. februára 2022.

Pozvánka v slovenskom jazyku
Pozvánka v anglickom jazyku

Pridajte Komentár